Rosalita's Englishtown

  180 Route 9 North, Englishtown, NJ 07726
(732) 617-0099

Rosalita's Englishtown is using Rockbot to create the best music experience at their business.

Top Artists at Rosalita's Englishtown

 • Rhys Lewis

 • Ellie Goulding

 • Madeon

 • Ali Gatie

 • Snny

 • Kenzie

 • Morgan Saint

 • Miloe

 • Niki

 • Alex Warren

 • NEEDTOBREATHE

 • Mr. Probz